Els Arrossos de Can Valls

PAELLA MIXTA

13,50 €

PAELLA DE PEIX

13,50 €

ARRÒS SEC d’espardenyes

24,70 €

ARRÒS CALDÓS de cabra de mar

16,00 €

ARRÒS CALDÓS de llobregant

23,00 €

ARRÒS CALDÓS de llobregant blau de la nostra costa

31,00 €

31,00 €

C/ Escoles, 1 17441 Sant Martí Sapresa (Brunyola)