Política de Reemborsament

Restaurant Can Valls

OBJECTIU: Establir les directrius per efectuar el reemborsament d’una comanda realitzada a través del web de wwww.canvallsrestaurant.com.

ABAST: Aplica per a les operacions de venda realitzades a través del lloc www.canvallsrestaurant.com, així com els processos que intervenen en el mateix.

CLÀUSULES: Els reemborsaments generats a partir de les comandes fetes pel client han d’estar regulades per les següents clàusules establertes per el Restaurant Can Valls:

 

CLÀUSULA I.

CARACTERÍSTIQUES D’UN REEMBORSAMENT

El client ha de tramitar la sol·licitud de reemborsament per la mercaderia que hagi adquirit i que no compleixi amb les expectatives requerides, considerant que s’aplicaran només en els següents casos:

1.1 Si el producte lliurat té defectes o està en mal estat.

1.2 Si el producte està extraviat o danyat per la missatgeria.

1.3 Si s’ha efectuat una comanda o un cobrament incorrecte.

1.4 A causa de les diferents particularitats que poden haver-hi en les compres en línia, tots aquells casos no previstos en aquestes polítiques seran revisats i validats per www.canvallsrestaurant.com.

 

CLÀUSULA II.

REQUISITS PER A TRÀMIT DE REEMBORSAMENT.

Per sol·licitar un reemborsament s’haurà de complir amb la següent informació, la qual es podrà fer arribar per correu electrònic a info@canvallsrestaurant.com:

 

2.1 L’assumpte del correu electrònic haurà de ser: INCIDÈNCIA + “NOM”

2.2 Descripció de la incidència.

2.3 Fotografia on es vegin els danys / productes malmesos.

2.4 El Restaurant Can Valls avaluarà l’estat de la comanda abans de procedir a un possible reemborsament.

2.5 Per iniciar el tràmit de reemborsament, si us plau escrigui a l’adreça de correu electrònic: info@canvallsrestaurant.com amb tots els detalls necessaris esmentats.

2.6 Restaurant Can Valls no accepta reemborsaments per comandes en bon estat un cop lliurades.

 

CLÀUSULA III.

COM S’EFECTUEN ELS REEMBORSAMENTS

3.1 En cas que la comanda estigui en mal estat, tornem els diners o repetim la comanda sempre i quan la fotografia demostri que hi ha danys.

3.2 Si els productes rebuts no coincideixen amb la comanda efectuada, repetim la comanda.

3.3 Si l’embalatge mostra danys o desperfectes, tornem els diners o repetim la comanda.

3.4 Si s’ha efectuat un cobrament incorrecte, es revisarà.