Llobarret a la planxa

amb llit de verdures

C/ Escoles, 1 17441 Sant Martí Sapresa (Brunyola)